มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรรับน้องใหม่ อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันเดินเท้า ไหว้พระ แห่ผ้าห่มพระบรมธาตุ  

                  วันที่ 14 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  เป็นวันที่ 3 ด้วยกิจกรรม “สักทอง น้องใหม่ ไหว้พระ” เป็นการ
จัดขบวนเดินเท้าแห่กองผ้าป่า และผ้าห่มพระบรมธาตุ ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ไปยังวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  จากนั้นร่วมกันแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุ
ที่นักศึกษาทุกคนร่วมกันเขียนชื่อตนเองและครอบครัวเพื่อเป็นกุศลสืบไป และนักศึกษาทั้งหมดได้ร่วมกันประกอบพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ ถวายผ้าป่า และ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ ที่เข้ามาศึกษาในรั้วมหาลัยจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ที่สร้างสรรค์ สร้างความ มานะ
อดทน สร้างความสามัคคี สร้างความด้วย ด้วยการทำบุญ
ทำกุศลร่วมกัน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery