ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ สร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นวันที่ 4 มีพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตาจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เดินนำขบวนเสลี่ยงตราพระราชลัญจกร เข้าสู่ห้องประชุมราชพฤกษ์อย่างยิ่งใหญ่ เพื่ออัญเชิญขึ้นบนเวที หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จากนั้นเป็นพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย รศ.ดร.โสรีช์ โพธิ์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นเป็นพิธีเจิมหน้าผากเพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้แทนนักศึกษา ได้แก่ นายกองค์การบริหารนักศึกษา อุปนายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายสโมสรนักศึกษา ทั้ง 5 คณะ  เวลา 09.00 น.  เป็นพิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร โดยมีพระสงฆ์สวดชยันโต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา จากนั้นเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยนายสุทิวัส ทองสกุล นายกองค์การบริหารนักศึกษา ในภาคบ่ายมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัย” โดยอาจารย์เชน จตุพล ชมภูนิช  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery