นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นำนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 50 คน ร่วมเดินขบวนรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ภายใต้กรอบแนว “คิดทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในงานมีกิจกรรมร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น นิทรรศการพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 นิทรรศการโทษและพิษภัยจากยาเสพติด สถานศึกษาสีขาว ตลอดจนการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
 
Download
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery