โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดงานวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกและสดุดีสุนทรภู่รัตนกวีของไทย 

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560  โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560  เพื่อรำลึกและสดุดีสุนทรภู่รัตนกวีของไทย ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด  สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การขับเสภาวรรคทองตอนกำเนิดพลายงาม, การแสดงละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน, การตอบคำถาม "แฟนพันธ์แท้สุนทรภู่"  ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
วันสุนทรภู่ 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery