พิธีมิ่งขวัญนพบายศรีอัญชลีครูช่าง  ประจำปีพุทธศักราช 2560

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรมทำบุญคณะ และพิธีมิ่งขวัญนพบายศรีอัญชลีครูช่าง  ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้สืบต่อกันไประหว่างรุ่นสู่รุ่น ซึ่งนักศึกษาจะได้เจิมหน้าผากและรับด้ายสายสิญจน์มงคล พร้อมทั้งสัมผัสเครื่องมือช่าง ตำรา ปริญญานิพนธ์ที่ผ่านการเจิม เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย  คณบดี และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม 

ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery