โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ จัดการแสดงผลงานนิทรรศการโครงการศิลปะนิพนธ์ ประจำปี 2560

 

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการแสดงผลงานนิทรรศการโครงการศิลปะนิพนธ์ ณ บริเวณลานชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับจัดการแสดงผลงานนิทรรศการฯ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ได้เรียนรู้ซึ่งกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ โดยมีการวางแผนการนำองค์ความรู้ภายในระยะเวลาตลอด 4 ปี มากลั่นกรองให้ได้ซึ่งผลงานศิลปะต่อหนึ่งบุคคลให้มีประสิทธิภาพของผลงานได้มากที่สุด โดยจัดแสดงงานในระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ มีผลงานร่วมจัดแสดงทั้งสิ้น 81 ชิ้นงาน จากนักศึกษา จำนวน 19 คน

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery