พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาผู้ประพฤติดี และเรียนดี พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณที่ทางมูลนิธิได้ให้ความเมตตากับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด โดยมีอาจารย์ดาลัด อนุตตรังกูล พร้อมด้วย ดร.ไพศาล เครือแสง ผู้บริหารมูลนิธิ The SET Foundation มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 150 ทุน แบ่งเป็นประเภททุนต่อเนื่อง จำนวน 100 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท และประเภททุนสงเคราะห์ จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 

พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
พิธีมอบทุน SET ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery