สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "เส้นทางสู่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ"


วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "เส้นทางสู่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ" วิทยากรโดย นายน้อย พะโยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  และ ดร.สมิตา อรรควงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1,3 และ 4 รวมถึงบุคคลทั่วไป เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนักปกครอง  และได้รับแนวทางที่จะก้าวไปสู่เส้นทางของนักปกครองในอนาคต

สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
 
Download
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
 
Download
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
 
Download
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
 
Download
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
 
Download
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
 
Download
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
 
Download
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
 
Download
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
 
Download
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
 
Download
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
 
Download
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
 
Download
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
 
Download
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
 
Download
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery