การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ในยุค 4G

 

          วันที่ 30 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ในยุค 4G" ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มีบุคิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของนักการตลาด 2)เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีการปรับบุคลิกภาพขอตนเองให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยมีวิทยากรคือ คุณนทษร สุขสารอมรกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ บริษัท KNC Training Center ณ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 

การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ในยุค 4G
 
Download
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ในยุค 4G
 
Download
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ในยุค 4G
 
Download
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ในยุค 4G
 
Download
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ในยุค 4G
 
Download
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ในยุค 4G
 
Download
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ในยุค 4G
 
Download
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ในยุค 4G
 
Download
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ในยุค 4G
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery