พารายาศักดิ์สิทธิ์?

          วันที่ 13 กันยายน 2560 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนา “ พารายาศักดิ์สิทธิ์? ”  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การกินยาพาราให้แก่ประชาชนในอนาคต 

สัมมนา พารายาศักดิ์สิทธิ์
 
Download
สัมมนา พารายาศักดิ์สิทธิ์
 
Download
สัมมนา พารายาศักดิ์สิทธิ์
 
Download
สัมมนา พารายาศักดิ์สิทธิ์
 
Download
สัมมนา พารายาศักดิ์สิทธิ์
 
Download
สัมมนา พารายาศักดิ์สิทธิ์
 
Download
สัมมนา พารายาศักดิ์สิทธิ์
 
Download
สัมมนา พารายาศักดิ์สิทธิ์
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery