รำลึก สืบ นาคะเสถียร

          วันที่ 13 กันยายน 2560 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ รำลึก สืบ นาคะเสถียร ” ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสืบทอดเจตนาในการอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า และรำลึกถึงการจากไปของสืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ไทย ผู้ที่รักป่าไม้และธรรมชาติด้วยกาย วาจา และใจ - สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัด อุทัยธานี แลกชีวิตของตนเองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533  เพื่อปลุกจิตสำนึกของคนในสังคมให้ตื่นขึ้น ให้รับทราบความเป็นไปของสถานการณ์ป่าไม้ และ สัตว์ป่าเมืองไทย และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นจริงจังใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษา จำนวน 180 คน 

รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
รำลึก สืบ นาคเสถียร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery