การสัมมนาเรื่อง "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง"

          วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง” ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจำนวน 300 คน ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. และประชาชนทั่วไป 

สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
สัมมนา "อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง" 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery