ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560

 

          องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ราชภัฏลอยกระทง” ประจำปี 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเข้าร่วมงาน กิจรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักศึกษา บุคากร และคนในชุมชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของไทย ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงแสง สี เสียง ประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง ขบวนแห่กระทงใบตอง-ดอกไม้สด ของนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ทั้ง 5 คณะ นำขบวนแห่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา การออกร้านจำหน่ายอาหาร สินค้าตลาดย้อนยุค รำวงย้อนยุค และการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง และการประกวดเทพบุตร เทพธิดา เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม ราชภัฏลอยกระทง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ริมสระปลาบึก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำหรับผลการประกวดกระทง มีดังต่อไปนี้
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะวิทยาการจัดการ
ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 น้องบิวตี้ หมายเลข 7 เด็กหญิงกัญญาภัทร พันธ์ศรี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น้องพิมพ์ หมายเลข 6 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชื่นอารมณ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น้องเพลง หมายเลข 10 เด็กหญิงปุญญิสา เพชรเฉิดฉิน
ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีมลูกทุ่งสักทอง มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมศรีสิน จังหวัดตาก
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผลการประกวดเทพบุตร และเทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยมีผลการประกวดดังต่อไปนี้
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เทพบุตร ราชภัฏลอยกระทง หมายเลข 14 นายเฉลิมรัตน์ หิงสันเทียะ
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง หมายเลข 2 นางสาวกชกร คงสำราญ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เทพบุตร ราชภัฏลอยกระทง หมายเลข 10 นายพลวัฒน์ แกว่นเขต
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง หมายเลข 8 นางสาวกมลรัตน์ แสวงสินธิ์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทพบุตร ราชภัฏลอยกระทง หมายเลข 13 นายกันตภัฏ หาญกำจัดภัย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง หมายเลข 4 นางสาวยลดา สุยะลังกา
- รางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เทพบุตร ราชภัฏลอยกระทง หมายเลข 7 นายสิทธินนท์ ทุ่งโพธิ์ตระกูล
- รางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง หมายเลข 7 นางสาวณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์
- รางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เทพบุตร ราชภัฏลอยกระทง หมายเลข 1นายสิทธิพล ชมเชย
- รางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง หมายเลข 15 นางสาวกิติญาพร อินใต้
- รางวัลขวัญใจ ราชภัฏลอยกระทง หมายเลข 9 นายชินวรรธณ์ ก้อนแก้ว หมายเลข 7 นางสาวณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์
- รางวัลบุคลิกภาพยอดเยี่ยม ราชภัฏลอยกระทง หมายเลข 14 นายเฉลิมรัตน์ หิงสันเทียะ หมายเลข 2 นางสาวกชกร คงสำราญ

 

ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery