ราชภัฏถนนคนเดิน "ตลาดนัดคนไทย สวมใส่ผ้าทอ" วันแรก

 

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานราชภัฏถนนคนเดิน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม "ตลาดนัดคนไทย สวมใส่ผ้าทอ" ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2560 ภายในงานประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดธิดาผ้าปลอม และการประกวดหนุ่มชากังราว สาวเมืองกำแพง และการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยของผู้เข้าร่วมงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้อนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม โดยงานราชภัฏถนนคนเดิน จะจัดขึ้นทุกวันพุธและพฤหัสบดีแรกของเดือน
สำหรับผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวนันทนัช จารุฤกษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวสมฤทัย เทียนชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวอารียา ปิ่นมณี
และผลการประกวดธิดาผ้าปลอมมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวชัชญาพัทธ์ ปัจฉิมพาณิชย์ น้องรดา หมายเลข 10
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวพิรานันท์ ผ่องสกุล น้องลูกเฟียส หมายเลข 13
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวญาณัจฉรา กิตติพาณิชกุล น้องซันนี่ หมายเลข 11

ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery