วันที่ 27 ธันวาคม 2560 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จัดงาน X'MAS 4 YOU  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา แตงนารา ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจากคณบดีคณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การร้องเพลงประสานเสียง การเล่นเกมส์ รวมไปถึงการแจกของขวัญให้กับนักศึกษา ณ ลานนพเก้า อาคารคณะครุศาสตร์

X'MAS 4 YOU
 
Download
X'MAS 4 YOU
 
Download
X'MAS 4 YOU
 
Download
X'MAS 4 YOU
 
Download
X'MAS 4 YOU
 
Download
X'MAS 4 YOU
 
Download
X'MAS 4 YOU
 
Download
X'MAS 4 YOU
 
Download
X'MAS 4 YOU
 
Download
X'MAS 4 YOU
 
Download
X'MAS 4 YOU
 
Download
X'MAS 4 YOU
 
Download
X'MAS 4 YOU
 
Download
X'MAS 4 YOU
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery