โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL) 

 

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL) ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง, ผศ.ดร.ศจี สุวรรณศรี, ผศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี และ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร สำหรับการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและการขับเคลื่อน (พ.ศ. 2559 - 2563) การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย หลักการและแนวทางการสำรวจความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist  การแนะนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี  หลักการประเมินและการบริหารความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ และการ work shop ฝึกประเมินความเสี่ยง  ณ ห้องครุร่มสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร์

โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery