"ตี๋จำลอง หมวยจำแลง" คอนเทสต์ 

 

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม "ตี๋จำลอง หมวยจำแลง" คอนเทสต์  โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการประกวด "ตี๋จำลอง หมวยจำแลง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 6,000 บาท  ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
หมวยจำแลง ตี๋จำลอง คอนเทสต์
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery