เมื่อวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ "THE AUDITION" เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ซึ่งละครเวทีเป็นศิลปะร่วมสมัยที่มีพลังในการสร้างอุดมการณ์ ความรู้ ความคิด และจินตนาการให้แก่สังคม การสร้างสรรค์ละครเวทีจะต้องบูรณาการศาสตร์และศิลปะหลายแขนงเข้าด้วยกัน การสร้างสรรค์ละครเวทียังเป็นสนามฝึก ประสบการณ์จำลองให้แก่นักศึกษาได้ปฏิบัติและเรียนรู้การทำงานด้านการผลิตทุกขั้นตอน จึงนับเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ทางวิชาการและทักษะของการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
ละครเวที THE AUDITION
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery