กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557  พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ "พระพุทธวิธานปัญญาบดี" พระประจำมหาวิทยาลัย
ประเพณีสักทองพาน้องไหว้พระ ณ วัดพระบรมธาตุ นครชุม แห่เทียนเข้าพรรษา สักการะพระบรมธาตุ นำนักศึกษาใหม่ภาคปกติประจำปี 2557 จำนวน 2,400 คน เดินขบวนไปสักการะพระบรมธาตุ(นครชุม)จ.กำแพงเพชร หนึ่งในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยกิจกรรมนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “สักทอง น้องใหม่ ไหว้พระ”โดยมีคุณเพ็ญนภา ศรีทับทิม รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดพระบรมธาตุ นครชุม กิจกรรมนี้นับว่าเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องได้ทำกิจกรรมที่ดีร่วมกัน ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ในปัจจุบันจะห่างหายจากการเข้าวัดทำบุญกันไปทุกที ทางองค์การบริหารนักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา จึงได้เห็นความสำคัญของการปลูกฝังนักศึกษาให้มีความใกล้ชิดกับศาสนามากยิ่งขึ้น เมื่อเสร็จพิธีจากทางวัดแล้ว นักศึกษาได้เดินทางกลับมายัง มหาวิทยาลัยและร่วมกันกราบไหว้พระพุทธวิธานปัญญาบดี เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ของพระพุทธวิธานปัญญาบดี พระประจำมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นที่เคารพบูชาของนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สร้างความสนุกสนานกลมเกลียว

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557(2 กรกฎาคม 2557)
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery