เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

     วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมราพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2561

     รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวถึงกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 ว่า วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นวันเริ่มต้นชีวิตของนักศึกษาใหม่ในการเข้ามาหาความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ชีวิต แทนที่จะเป็นการปฐมนิเทศเพื่อมาเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา แต่เราต้องการให้การปฐมนิเทศในครั้งนี้ เป็นการปฐมนิเทศเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ของนักศึกษา

     ทั้งนี้ การปฐมนิเทศนักศึกษา วันแรกประกอบด้วยกิจกรรมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรับฟังการบรรยายในหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการเรียน ในรั้วมหาวิทยาลัย อาทิ การบรรยาย เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา , เรียนอย่างไรให้สำเร็จการศึกษา, เด็กพิเศษจะปฏิบัติตัวอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นต้น และเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ “บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์สักทองคล้องใจ” แก่นักศึกษาใหม่ทุกคน ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งที่ทำให้รุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีความผูกพัน รักและสามัคคีกัน ทำให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาด้วย

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery