เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู ของนักศึกษาภาค กศบป. ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของครู ผู้สั่งสมความรู้ให้ศิษย์ มีความเจริญก้าวหน้า มีอาชีพ เป็นคนดีของสังคม โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาภาค กศบป ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรม

ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery