ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากทุกคณะ ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มร.กพ. ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี พิธีไหว้ครูเป็นวัฒนธรรมไทยแบบหนึ่งเป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามในส่วนที่เกี่ยวกับกิริยามารยาท สัมมาคารวะ และมีส่วนที่จะโน้มน้าวจิตใจมนุษย์ให้รักษาคุณความดี รักษาวิทยาการสืบเนื่องไปด้วยดี ทั้งยังจูงใจให้เป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง นับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การจัดพานเป็นไปตามยุคสมัยที่เป็นปัจจุบันมีพานไหว้ครูทั้งแบบ สวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ แต่แฝงไปด้วยความหมายความสำคัญของประเพณีไหว้ครู คือ ดอกเข็ม เพราะดอกเข็มนั้นมีปลายแหลม สติปัญญาจะได้แหลมคมเหมือนดอกเข็ม หญ้าแพรก เป็นหญ้าที่เจริญงอกงาม แพร่กระจายพันธุ์ ไปได้อย่างรวดเร็วมาก ดอกมะเขือเป็นดอกที่โน้มต่ำลงมาเสมอ ไม่ได้เป็นดอกที่ชูขึ้น ข้าวตอกเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก นอกจากนี้ยังมีพิธีเจิมหนังสือโดยท่านอธิการบดีเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในพิธีไหว้ครู และ นอกจากจะมีพิธีไหว้ครูแล้ว ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง สำหรับพิธีไหว้ครูในปีนี้มีคณาจารย์จากทุกคณะเข้าร่วม และนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery