วันนี้ (10 ก.พ. 2559) เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 2 “การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน” โดยเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ใช้บริการด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้วัสดุที่หาได้จากครัวเรือน และเป็นการต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก 14 ก.พ. ณ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery