วันที่ (13 ก.พ. 2559) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์” โดยมี ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อ.วิจิตร ฤทธิธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตุประสงค์การจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery