วันที่ (15 ก.พ. 2559) โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์ โดยเป็นผลงานของนักษศึกษาชั้นปีที่ 3 ผลงาน 2 ชิ้นต่อ 1 คน โดยมี อ.วนัสนันท์ นุชนาถร ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ชมผลงานนักศึกษา สามารถร่วมชมผลงานได้ตั้งวันที่ 15 – 17 ก.พ. 2559 ณ บริเวณอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery