วันที่ ( 19 กุมภาพันธ์ 2559) งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดกิจกรรม KPRU ASEAN Ambassador 2016 ระหว่างวัน 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเป็นฑูตอาเซียนในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ และแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและสามารถก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ของอาเซียน ได้อย่างภาคภูมิใจ

KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
KPRU ASEAN Ambassador 2016
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery