วันที่ (25 ก.พ. 2559) เวลา 09.00 น. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ English is Easy ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยเชิญวิทยากร คุณแอนดรู บิกซ์ ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษมาบรรยาย ซึ่งมี ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสและสร้างเวทีสำหรับนักศึกษาได้นำเสนอความรู้ ความสามารถด้านต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
บรรยายพิเศษ English is Easy
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery