วันที่ 30 มี.ค. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยศรีประทุม ขอนแก่น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.4) และพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) จัดโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 โดยมี รศ.ดร.โสรีย์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาระหว่างไทยและอาเซียนได้ศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์อาเซียนร่วมกัน และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมเข้าค่าย เพื่อฝึกปฏิบัติด้านนาฏศิลป์อาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)

โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery