วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 07.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER" โดยมี รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ที่ปรึกษาอธิการบดีฯเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาทั้งการกระทำด้วยกาย วาจา และใจ ที่มีต่อครู อาจารย์ ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ทุกสาขา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ (ชั้น 3)

พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery