เมื่อวานนี้ 24 เม.ย. 2559 นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประเพณีไทย รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดย ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมี นายเบ็จจะ สำราญ ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท และนายเอกพงศ์ เกยงค์ ตัวแทนนักศึกษาปริญญาเอก กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และศิษย์ เพื่อให้ศิษย์ได้มีโอกาสรดน้ำขอพรครูอาจารย์ อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีที่สืบทอดต่อกันมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท จำนวน 190 คน

รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery