วันที่ 04/05/2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55" ทุกคน โดยมี ผศ. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ พร้อมด้วย รศ.มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงาน ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสมัครงาน การประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (ชั้น 3) อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery