RSS

                 MoU (ต่ออายุ) บันทึกความตกลง อบรมผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ ระหว่าง สนง.ขนส่กำแพงเชร กับ มรภ.กำแพงเพชร ประจำปี 2563

             วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธี(ต่ออายุ)ลงนามบันทึกความตกลง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งลงนามความตกลง ร่วมกับสำนักงานขนส่งกำแพงเพชร นำโดย นายสุรชัย ทับยา เป็นผู้รับมอบอำนาจจากกรมขนส่งทางบก ในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดอบรมฯ นั้นดำเนินต่อไปได้

                                                   ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_6289
 
Download
img_6286
 
Download
img_6283
 
Download
img_6280
 
Download
img_6273
 
Download
img_6270
 
Download
img_6267
 
Download
img_6265
 
Download
img_6263
 
Download
img_6260
 
Download
img_6258
 
Download
img_6256
 
Download
img_6255
 
Download
img_6253
 
Download
img_6252
 
Download
img_6250
 
Download
img_6248
 
Download
img_6247
 
Download
img_6246
 
Download
img_6245
 
Download
img_6243
 
Download
img_6242
 
Download
img_6238
 
Download
img_6237
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery