RSS

มรภ.กำแพงเพชร แจกแอลกอฮอล์เจลฟรี 4,000 ขวด

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่หน้าสำนักงานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร บริเวณตลาดไนท์บลาซ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “จิตอาสา ร่วมต้านไวรัส COVID-19” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แจกแอลกอฮอล์เจล ขนาด 30 ml จำนวน 4,000 ขวด และคู่มือการป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ในโอกาสนี้ อธิการบดีได้มอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 100 ขวด ให้กับหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้มีการประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง มหาวิทยาลัยฯ มีพันธกิจด้านการบริการวิชาการเพื่อชุมชน จึงได้จัดทำแอลกอฮอล์เจล มาแจกให้พี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรนำไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติการผลิตแอลกอฮออล์เจลด้วยตนเอง   

          สำหรับแอลกอฮอล์เจลดังกล่าว ถูกผลิตขึ้นภายใต้ความร่วมของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 4000 ขวด โดยสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม KPRU DIY แอลกอฮอล์เจล สู้ไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

Back
1k8a6753
 
Download
1k8a6736
 
Download
1k8a6732
 
Download
1k8a6728
 
Download
1k8a6706
 
Download
1k8a6698
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery