RSS

การคัดเลือกผู้สมัคร โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ เป็นผู้ควบคุมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัคร ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055 706 555 ต่อ 7907

Back
1k8a9326_resize
 
Download
1k8a9324_resize
 
Download
1k8a9323_resize
 
Download
1k8a9322_resize
 
Download
1k8a9321_resize
 
Download
1k8a9320_resize
 
Download
1k8a9317_resize
 
Download
1k8a9316_resize
 
Download
1k8a9315_resize
 
Download
1k8a9314_resize
 
Download
1k8a9312_resize
 
Download
1k8a9311_resize
 
Download
1k8a9310_resize
 
Download
1k8a9308_resize
 
Download
1k8a9305_resize
 
Download
1k8a9304_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery