RSS

มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง


          วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข”  ณ บริเวณป้อมตำรวจ สายตรวจราชภัฏ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ ชาวบ้านบ้านวังยาง  กรรมการหมู่บ้าน อสม. ชรบ. หมู่ 1 ตำบลนครชุม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   โดยการนำอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค ใส่ตู้ปันสุข เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          

Back
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery