RSS

มรภ.กำแพงเพชร จับมือธนาคารกรุงเทพ สาขา มรภ.กำแพงเพชร ส่งธารน้ำใจ “KPRU ปันสุขให้นะ” แก่ผู้ยากไร้ ในสถานการณ์ COVID-19

            วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่งธารน้ำใจ “KPRU ปันสุขให้นะ” แก่ผู้ยากไร้ ในสถานการณ์ COVID 19 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ นายนิติธร ชัชวาลยางกูร ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขากำแพงเพชร ประธานเขตกำแพงเพชร-ตาก พร้อมด้วยนางสาวเกศกนก ไทยแท้ นายกสโมสรอาจารย์ และข้าราชการฯ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ร่วมกันนำข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน ใส่ตู้ปันสุข “KPRU ปันสุขให้นะ”            

          ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกตกอยู่ในภาวะวิกฤติทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนตกงาน การทำมาหา กินลำบาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีจุดหมายที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงได้จัดทำตู้ปันสุข “KPRU ปันสุขให้นะ” ขึ้น

            ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด มอบให้กับนายบุญทิน นนท์คำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านวังยาง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นำถุงยังชีพดังกล่าว ไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองได้ สำหรับตู้ปันสุข “KPRU ปันสุขให้นะ” ตั้งอยู่ที่ บริเวณหน้าอาคารน้ำเพชร (ธนาคารกรุงเทพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มรภ.กำแพงเพชร

           

Back
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery