RSS

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
ส่งธารน้ำใจ “KPRU ปันสุขให้นะ” แก่ผู้ยากไร้ ในสถานการณ์ COVID-19

            วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดกา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่งธารน้ำใจ “KPRU ปันสุขให้นะ” แก่ผู้ยากไร้ ในสถานการณ์ COVID 19 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีฯ นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยบุคลากร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ร่วมกันนำข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน ใส่ตู้ปันสุข “KPRU ปันสุขให้นะ”                      

            ในโอกาสนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด มอบให้กับนายบุญทิน นนท์คำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านวังยาง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นำถุงยังชีพดังกล่าว ไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองได้ สำหรับตู้ปันสุข “KPRU ปันสุขให้นะ” ตั้งอยู่ที่ บริเวณหน้าอาคารน้ำเพชร (ธนาคารกรุงเทพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

Back
1k8a9493_resize
 
Download
1k8a9490_resize
 
Download
1k8a9489_resize
 
Download
1k8a9488_resize
 
Download
1k8a9487_resize
 
Download
1k8a9486_resize
 
Download
1k8a9483_resize
 
Download
1k8a9477_resize
 
Download
1k8a9476_resize
 
Download
1k8a9475_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery