RSS

ตระการตาผ้าไทย อัตลักษณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญากำแพงเพชร
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง 

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดกิจกรรม “ตระการตาผ้าไทย อัตลักษณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญากำแพงเพชร” โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง โดยมี นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี นายณรงค์  จันทร์เมือง รักษาราชการแทนพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัด

          ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

          ซึ่งกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภูมิปัญญาผ้า และรณรงค์กระตุ้นให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า ไทยหรือผ้าพื้นเมือง  ในจังหวัดกำแพงเพชร ภายในกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย การออกบูธจัดแสดงสินค้าของชุมชน   กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร

Back
img_0856_resize
 
Download
img_0854_resize
 
Download
img_0853_resize
 
Download
img_0852_resize
 
Download
img_0851_resize
 
Download
img_0849_resize
 
Download
img_0848_resize
 
Download
img_0847_resize
 
Download
img_0846_resize
 
Download
img_0844_resize
 
Download
img_0843_resize
 
Download
img_0836_resize
 
Download
img_0835_resize
 
Download
img_0821_resize
 
Download
img_0820_resize
 
Download
img_0817_resize
 
Download
img_0816_resize
 
Download
img_0815_resize
 
Download
img_0814_resize
 
Download
img_0811_resize
 
Download
img_0809_resize
 
Download
img_0803_resize
 
Download
img_0802_resize
 
Download
img_0798_resize
 
Download
img_0797_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery