RSS

SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021 ณ ตลาดประชารัฐ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 และได้ออกร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเสปรย์แอลกอฮอล์ ในราคาพิเศษ แก่ประชาชนที่มาเที่ยวงานตลาดประชารัฐ  สำหรับสเปรย์แอลกอฮอล์นั้นผลิตโดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Back
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery