RSS

กิจกรรมปฐมนิเทศและจัดทำข้อตกลงจ้าง
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

          วันที่ 31 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและจัดทำข้อตกลงจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา  โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการกิจกรรมปฐมนิเทศฯ และ ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ กล่าวชี้แจงข้อตกลงและรายละเอียดการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พร้อมกันนี้มี นายเทวัญ หุตะเสวี อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจากตำบลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และประชาชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

          สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศและจัดทำข้อตกลงจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยแบ่งผู้เข้ารับการปฐมนิเทศฯ ดังนี้

          สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย พื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอคลองขลุง อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอไทรงาม อำเภอบึงสามัคคี อำเภอปางศิลาทอง และอำเภอพรานกระต่าย รายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้ผ่านการคัดเลือกในพื้นที่ตำบลในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอลานกระบือ และจังหวัดตากฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลในเขตอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอวังเจ้า และอำเภอสามเงา รายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนผู้ผ่านการคัดเลือกในพื้นที่อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลในเขตอำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด และอำเภออุ้มผาง รายงานตัวเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

Back
img_9786_resize
 
Download
img_9785_resize
 
Download
img_9783_resize
 
Download
img_9782_resize
 
Download
img_9780_resize
 
Download
img_9779_resize
 
Download
img_9778_resize
 
Download
img_9777_resize
 
Download
img_9776_resize
 
Download
img_9775_resize
 
Download
img_9773_resize
 
Download
img_9772_resize
 
Download
img_9770_resize
 
Download
img_9769_resize
 
Download
img_9765_resize
 
Download
img_9764_resize
 
Download
img_9761_resize
 
Download
img_9760_resize
 
Download
img_9759_resize
 
Download
img_9758_resize
 
Download
img_9755_resize
 
Download
img_9752_resize
 
Download
img_9751_resize
 
Download
img_9749_resize
 
Download
img_9748_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery