RSS

โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” 

          วันที่ 8 เมษายน 2564  สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ซึ่งมี ดร.ประคอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 องค์การบริหารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นวิทยากร โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชม ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมีจำนวนตำบลที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 26 ตำบล ซึ่งเป็นตำบลที่มีเป้าหมายกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

Back
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery