RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุข จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

 
 
         "ถุงปันสุข" ถึงกำแพงเพชรแล้ว แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม และสภานักศึกษา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุข จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
 
          วันที่ 7 กันยายน 2564 ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคม รับมอบถุงปันสุขและชุด PE จากคณะทำงานของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี จำนวน 200 ชุด และชุด PE จำนวน 45 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และศูนย์แม่สอด
 
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อมอบถุงปันสุขให้กับชุมชน และโรงพยาบาลสนามฯ ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เป็นลำดับต่อไป
Back
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุขจากโครงการ "วิศวกรสังคม"
 
Download
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุขจากโครงการ "วิศวกรสังคม"
 
Download
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุขจากโครงการ "วิศวกรสังคม"
 
Download
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุขจากโครงการ "วิศวกรสังคม"
 
Download
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุขจากโครงการ "วิศวกรสังคม"
 
Download
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุขจากโครงการ "วิศวกรสังคม"
 
Download
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุขจากโครงการ "วิศวกรสังคม"
 
Download
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุขจากโครงการ "วิศวกรสังคม"
 
Download
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุขจากโครงการ "วิศวกรสังคม"
 
Download
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุขจากโครงการ "วิศวกรสังคม"
 
Download
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุขจากโครงการ "วิศวกรสังคม"
 
Download
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุขจากโครงการ "วิศวกรสังคม"
 
Download
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุขจากโครงการ "วิศวกรสังคม"
 
Download
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุขจากโครงการ "วิศวกรสังคม"
 
Download
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุขจากโครงการ "วิศวกรสังคม"
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery