RSS

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 จังหวัดกำแพงเพชร นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 780 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มอบน้ำดื่ม KPRU จำนวน 1,000 ขวด
มอบให้กับสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้บริการแก่ผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 พร้อมกันนี้ได้พูดคุยและให้กำลังใจกับนักศึกษาโปรแกรมสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และพูดคุยกับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

                                ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_1088
 
Download
img_1086
 
Download
img_1085
 
Download
img_1082
 
Download
img_1081
 
Download
img_1080
 
Download
img_1078
 
Download
img_1077
 
Download
img_1076
 
Download
img_1074
 
Download
img_1067
 
Download
img_1065
 
Download
img_1061
 
Download
img_1059
 
Download
img_1057
 
Download
img_1055
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery