RSS

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเขาโกรกปลากั้ง

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงิน และโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 16 คน ร่วมกับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านทุ่งสวน ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), กองทัพบก ฉก.ทพ.35 และกองทัพบก กรม.ทพ.35  ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน  41 คน ในการจัดทำฝายชะลอน้ำเขาโกรกปลากั้งครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการชะลอน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วยกักเก็บน้ำ และสร้างความชุ่มชื่นให้กับผืนป่า ณ พื้นที่เขาโกรกปลากั้ง บ้านคลองลึก  ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร

Back
line_album_09
 
Download
line_album_08
 
Download
line_album_07
 
Download
line_album_06
 
Download
line_album_05
 
Download
line_album_04
 
Download
line_album_03
 
Download
line_album_02
 
Download
line_album_011
 
Download
line_album_010
 
Download
line_album_01
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery