RSS

โครงการ KPRU SAY NO AIDS

 

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ KPRU SAY NO AIDS ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี

          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกันตนเองและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ทั้งยังเป็นการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้  มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากทั้ง 6 คณะเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น  1,300 คน

Back
img_9812_resize
 
Download
img_9811_resize
 
Download
img_9810_resize
 
Download
img_9809_resize
 
Download
img_9808_resize
 
Download
img_9807_resize
 
Download
img_9805_resize
 
Download
img_9802_resize
 
Download
img_9800_resize
 
Download
img_9798_resize
 
Download
img_9797_resize
 
Download
img_9795_resize
 
Download
img_9792_resize
 
Download
img_9790_resize
 
Download
img_9789_resize
 
Download
img_9788_resize
 
Download
img_9785_resize
 
Download
img_9784_resize
 
Download
img_9783_resize
 
Download
img_9781_resize
 
Download
img_9780_resize
 
Download
img_9779_resize
 
Download
img_9778_resize
 
Download
img_9777_resize
 
Download
img_9776_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery