RSS

 จังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ พร้อมคณะในโอกาสลงพื้นที่เข้าพบผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร


วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.15 น. ที่ห้องกำแพงเพชร (ห้องรับรอง) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับกงศุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ คุณลิสา บูเจนนาส พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เข้าพบผู้บริหารจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับฟัง รับทราบข้อราชการต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการต้อนรับฯ ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นนักแปลภาษา/ล่าม อีกด้วย

ทั้งนี้ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมตอบข้อซักถามต่างๆ ตามประเด็นที่เป็นข้อราชการ ทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการขยายโอกาสทางการค้าออนไลน์ การบริหารจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ปี 2566 และการบริหารจัดการสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ก่อนจะร่วมบันทึกภาพ และมอบของที่ระลึกให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และคณะฯ ต่อไป

ภาพและข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
Back
จังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ พร้อมคณะ
 
Download
จังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ พร้อมคณะ
 
Download
จังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ พร้อมคณะ
 
Download
จังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ พร้อมคณะ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery