RSS

KPRU NEWS : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดกิจกรรม กระบวนการออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

             

          วันที่ 13 มิถุนายน 2566 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดกิจกรรม กระบวนการออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของอาจารย์ให้มีศักยภาพ ลงปฏิบัติงานเป็นผู้นำการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามรถของชุมชนและสถานประกอบการ (Talent Mobility) และการเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรด้านบริการวิชาการให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำโครงการพลิกโฉมเพื่อการขับเคลื่อน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)  วิทยากรโดยนายตรีชิต เมธารัตนโชติ  CEO & CO - FOLNDER MEEPHAKDEE CO.,LTD. กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มีผักดี จำกัด

          กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

Back
img_2074
 
Download
img_2073
 
Download
img_2067
 
Download
img_2058
 
Download
img_2055
 
Download
img_2052
 
Download
img_2051
 
Download
img_2048
 
Download
img_2046
 
Download
img_2044
 
Download
img_2041
 
Download
img_2037
 
Download
img_2036
 
Download
img_2035
 
Download
img_2034
 
Download
img_2033
 
Download
img_2031
 
Download
img_2030
 
Download
img_2029
 
Download
img_2028
 
Download
img_2027
 
Download
img_2025
 
Download
img_2024
 
Download
img_2021
 
Download
img_2019
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery