RSS

กิจกรรมอบรมโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่เกษตรมูลค่าสูง ปีบัญชี 2566

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566  ที่กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนแปลงนะสะอาด สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ เกาฎีระ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการเเละจัดหารายได้  จัดกิจกรรมอบรมโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่เกษตรมูลค่าสูง ปีบัญชี 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มเเข็ง ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การออกแบบยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียน โดยการอบรมประกอบด้วย

  -การใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร โดย ผศ.อานนท์ วงษ์มณี เเละ ผศ.อนัน หยวกวัด

  -การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าและการถ่ายภาพสินค้าให้สวยดึงดูดใจลูกค้า โดย อ.ธนกิจ โคกทอง

  -การตลาดออนไลน์ (Digital marketing)  โดย คุณสุภิญญา จินดาพงษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเเละผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองลาน

Back
10
 
Download
9
 
Download
8
 
Download
7
 
Download
6
 
Download
5
 
Download
4
 
Download
3
 
Download
2
 
Download
1
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery