RSS

มรภ.กำแพงเพชรเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

          วันที่ 21-22  ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ และ ดร.วิชุรา วินัยธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้  ได้เข้าร่วม การสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และร่วมศึกษาดูงานงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการ  และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ชุมชนพื้นที่สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้การดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Back
10
 
Download
9
 
Download
8
 
Download
7
 
Download
6
 
Download
5
 
Download
4
 
Download
3
 
Download
2
 
Download
1
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery