RSS

กิจกรรมอบรมโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่เกษตรมูลค่าสูง ปีบัญชี 2566 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงบ้านห้วยน้อย

          วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงบ้านห้วยน้อย สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ เกาฎีระ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการเเละจัดหารายได้ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่เกษตรมูลค่าสูง ปีบัญชี 2566

          เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มเเข็ง ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การออกเเบบยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เเละการตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียน โดยการอบรมประกอบด้วย

          - การจัดทำวิดิโอเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เเละการถ่ายภาพสินค้าให้สวยดึงดูดใจลูกค้า โดย อ.ธนกิจ โคกทอง

          - การตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย โดย อ.พงศกร แสงหงส์

          - การตลาดออนไลน์ (Digital marketing ) โดย คุณสุภิญญา จินดาพงษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเเละผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองลาน

Back
10
 
Download
9
 
Download
8
 
Download
7
 
Download
6
 
Download
5
 
Download
4
 
Download
3
 
Download
2
 
Download
1
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery